ΣΥΝΗΘΗ

Συνήθη τούβλα τοιχοποιίας

MP001 – ΔΕΚΑΡΙ

Το πλέον συνήθες τούβλο της παραγωγής μας. Η χρήση του παλαιότερα ήταν πάρα πολύ εξαπλωμένη στις οικοδομές αφού ήταν και το μοναδικό είδος τούβλου για εσωτερική και εξωτερική τοιχοποιία. 

Η αναγκαιότητα χρήσης δομικών υλικών με θερμικά χαρακτηριστικά τέτοια που να συμβαδίζουν με τις Ευρωπαϊκές οδηγίες για τη θερμομόνωση των κτηρίων έχουν περιορίσει την χρήση τους αφού έχουν πλέον αντικατασταθεί  με τα νέα θερμομονωτικά τούβλα THERMOBRICKS. 

Η χρήση τους ωστόσο εξακολουθεί να είναι αναγκαία αφού τα τεχνικά  του χαρακτηριστικά το κάνουν αξεπέραστο για χρήση στις εσωτερικές τοιχοποιίες (10 cm) αλλά και στις εξωτερικές τοιχοποιίες υποστατικών όπου η θερμομόνωση δεν επιβάλλεται.

MP003 – ΕΞΑΡΑ

Η μετεξέλιξη του MP001. Η αναγκαιότητα δημιουργίας τοιχοποιίας πάχους 15cm έχει δημιουργήσει την εξάρα. 

Η χρήση του όχι και τόσο διαδεδομένη, ωστόσο βρίσκει εφαρμογή σε πάρα πολλές περιπτώσεις όπου υπάρχει αναγκαιότητα δημιουργίας τοίχων 15 εκατοστών (περισσότερη στατικότητα και ηχομόνωση) σε εσωτερικές ή και εξωτερικές τοιχοποιίες.

MP200

Το εντελώς νέο τούβλο στη σειρά των συνήθη τούβλων με θερμικά χαρακτηριστικά εμφανώς βελτιωμένα. Προσφέρει σαφέστατα σημαντικές λύσεις στις οικοδομές με λιγότερες θερμογέφυρες στη τοιχοποία σας.

 

MP002 – ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΑΡΙ

Η τελευταία προσθήκη στη σειρά των συνήθη τούβλων. Η σταδιακή εξέλιξη στο σχεδιασμό και δημιουργία των οικοδομών, μας έδωσε το έναυσμα για το σχεδιασμό του νέου αυτού προιόντος που έμελλε να γίνει ο προπομπός για τη δημιουργία των θερμομονωτικών τούβλων THERMOBRICKS.

Βρίσκει χρήση πλέον στις τοιχοποιίες 25cm και με αυτό το τρόπο βελτιώνεται η στατικότητα της τοιχοποίας. Αποκτά λοιπόν μεγάλη απήχηση στους σχεδιαστές και μηχανικούς των έργων και η χρήση τους γίνεται ολοένα και δημοφιλέστερη.