ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ

Θερμομονωτικά τούβλα – Thermobricks

Γιατί Thermobricks?

Διαχρονικότητα 

Η ιστορία της τοιχοποιίας με τούβλα από ψημένο πηλό ξεκίνησε πριν από 6000 χρόνια. Ακόμη σώζονται φέρουσες τοιχοποιίες από πηλό ηλικίας αρκετών εκατοντάδων χρόνων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η Ροτόντα στη Θεσσαλονίκη η οποία διατηρείται σε άριστη κατάσταση σε μια εξαιρετικά σεισμογενή περιοχή για περισσότερο από 4000 χρόνια.

Οικονομία στην ενέργεια

Tα Thermobricks είναι πιστοποιημένα τούβλα από εγκεκριμένα από την Ευρωπαική Ένωση εργαστήρια. Πληρούν όλες τις προδιαγραφές για τη δόμηση χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης κτηρίων. 

Αποτελούν λοιπόν την ιδανική λύση για εξωτερικές τοιχοποιίες αφού τα θερμικά και τεχνικά τους χαρακτηριστικά επιτρέπουν τη δόμηση σύγχρονων κτηρίων που πρέπει να πληρούν όλους τους Ευρωπαϊκούς κανόνες για τη θερμομόνωση και τη στατικότητα της τοιχοποιίας.

Αντισεισμικά

Το πάχος της τοιχοποιίας που δημιουργούν σε συνδυασμό με τα εξαιρετικά τους τεχνικά χαρακτηριστικά βελτιώνουν σημαντικά την στατική συμπεριφορά του κτηρίου.

Σε μικροσεισμούς οι οποίοι είναι πιο συχνοί στη χώρα μας μιας και βρισκόμαστε σε σεισμογενή περιοχή, οι μονές τοιχοποιίες παρουσιάζουν σημαντική αντίσταση στις ρωγματώσεις και έτσι αποφεύγονται και οι δαπανηρές επισκευές. 

Πυραντίσταση

Ό πηλός είναι εξαιρετικά πυρίμαχο υλικό. Επειδή ο ίδιος ψήνεται σε θερμοκρασίες πέραν των 800°C, σε περίπτωση πυρκαγιάς αντέχει και διατηρεί τις μηχανικές του ιδιότητες για χρονική διάρκεια πολύ περισσότερη από άλλα δομικά υλικά που δεν τυγχάνουν της ίδιας επεξεργασίας πριν από τη τελική τους χρήση.

Πολύ σημαντικό είναι το γεγονός πως το υλικό (άργιλλος) με το οποίο είναι κατασκευασμένα είναι ανόργανο χωρίς πρόσθετα χημικά και γι’αυτό δεν υπάρχουν βλαβερές για τον άνθρωπο και το περιβάλλον αναθυμιάσεις σε περίπτωση πυρκαγιάς. Επίσης η παρουσία τους στην τοιχοποιία του κτηρίου είναι ένας παράγοντας που επιβραδύνει την εξέλιξη της πυρκαγιάς ταυτόχρονα και τις καταστροφικές της συνέπειες.

Πλήρως ανακυκλώσιμα

Είναι γνωστό πως τα κεραμεικά υλικά είναι 100% ανακυκλώσιμα και αυτό είναι πολύ θετικό όταν παλιά κτήρια τυγχάνουν κατεδάφισης. Η επεξεργασία τους μετά την κατεδάφιση, τους επιτρέπει να χρησιμοποιηθούν για άλλες χρήσεις όπως επιχωματώσεις χωρίς τον κίνδυνο επιβάρυνσης ή και μόλυνσης του υποστρώματος.